Man Sitting

STRESSREHABILITERING I DIN VARDAG

Vi förebygger stressrelaterad ohälsa och behandlar patienter med utmattningssyndrom. Vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg som du behöver för att återfå hälsa och balans i livet. Ofta behöver vi arbeta tillsammans både med att främja återhämtning och med att bygga upp nya färdigheter i att hantera stress i vardagen.

TEAM OCH SMARTA VERKTYG
FÖR ATT SÄTTA DIG I FÖRARSTOLEN

SÄKER KONTAKT PÅ FLERA SÄTT - PÅ DINA VILLKOR

äker kontakt live eller i chat
Masano e-rehab erbjuder snabb och säker kontakt med våra experter. Vi träffar dig över videolänk enskilt eller via gruppmöten, eller så chattar du säkert med oss när du behöver under dagen.

EVIDENSBASERADE TRÄNINGSPROGRAM

Vi är jättepeppade att kunna erbjuda dig en träningsbank med streamad träning utformad och validerad av forskare. Effektiv träningsmöjlighet med bevisad effekt.

PEPPNING TILLSAMMANS LIVE!

nget går upp mot att träffas och träna tillsammans. Varje vecka har vi livestreamade träningspass med vår fysio. Boka in dig och ha kul tillsammans!

KUNSKAPSBANKEN FÖR ETT FRISKARE LIV

Tillsammans med Umeå Universitet har vi tagit fram en kunskapsbank där vi ger dig information om din sjukdom och din  hälsa samt utmanar dig att kritiskt granska dig själv och din livssituation. Välkommen att ta del av en interaktiv resa för bättre livskvalitet.

SMART PT I FICKAN

Förutom en fullspäckad digital plattform har du även tillgång till en skräddarsydd övningsbank som du tillsammans med din fysio jobbar fram. Appen hjälper dig hålla reda på dina övningar och ger dig och din fysio möjlighet att följa din träning.

DU ÄR I FÖRARSÄTET MED FULL INSYN

Masano e-rehab är uppbyggt kring ett journalsystem där du har fullinsyn, kan boka in möten och chatta samt träffa rehabteamet. Vi kan ge dig e-rehab på dina villkor.

PROGRAMUPPLÄGG

Evidensbaserat upplägg kombinerat med senaste teknologin för bästa effektivitet och resultat

6 VECKOR MED MÖJLIGHET TILL YTTERLIGARE 5 MÅNADERS UPPFÖLJNING

Masano Health 6 veckors rehabiliteringsprogram bygger på Socialstyrelsen rekommendationer för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa med ett interdisciplinärt team med möjlighet till ytterligare 5 månaders uppföljning. Vi kan genom Masano e-rehab erbjuda ett kostnadseffektiv och ett program synnerligen enkelt för beställare, patient och leverantör att  utvärdera.  Masanos team har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta tvärprofessionellt utifrån ett interdisciplinärt behandlingssynsätt med genomarbetade och kvalitetssäkrade modeller.

PROGRAM PÅ DINA VILLKOR

Programmet, genomförs till 100 % digitalt och upptar ca 6-10 timmar/vecka av din tid, där ca 3-5/vecka av dessa timmar är tidsbundna med individuella video alternativ chatt uppkoppling med team och behandlare eller gruppträningar / gruppsamtal. Vid bokning av individuella tider kan du själv boka de tider som passar dig i respektive behandlares  tidsbokningslista. Övriga individuella träningsprogram, teori eller gruppass som inte genomförs i real tid kan vi anpassa efter din ork och dina dagsrutiner genom att dessa finns tillgängliga för dig under rehabiliteringsperioden. Utöver realtidsuppkoppling främst med video men även chatt, finns alltid möjligheten  att kontakta teamet via chatt för svar inom ett dygn.

REHABILITERING PÅ DINA VILLKOR OCH MÖJLIGHETER

Antal interaktiva- pass och timmar mellandig och team varierar något under de 6 veckorna under rehabresan. Variationen i programupplägget beror på vilket stöd just du behöver utifrån din specifika problematik.  


Programmet förankras långsiktigt i din vardag genom att vi jobbar utifrån dina specifika mål som kan vara allt utifrån fysiska-, familj/relations-, jobb-  eller  fritidsaspekter. Du bestämmer en eller två egna aktiviteter som coachas  med hjälp av teamet.  


Programmet är uppbyggt i två delar, de första 3 veckorna fokuserar på den initiala rehabiliteringsplaneringen medan framtidsplanen ligger till grund för den avslutande tre veckorna. Genom detta upplägg underlättas den långsiktiga förankringen och du kan nå den förbättring som eftersträvas och är realistisk att genomföra över tid. Masano ansvarar för personalens kompetens och individanpassar programmet utifrån dina mål och status i samtliga individuella kontakter, parallellt som Masano  använder den dynamik som finns i gruppbehandlingar.  Löpande görs skattningar och utvärderingar som återkopplas till det behandlande teamet som består av fysioterapeut, sjuksköterska, kurator samt arbetsterapeut. Kvalitetsutvärderingar möjliggör för behandlande personal att följa din aktivitet och mående dagligen under de 6 veckorna.


Ditt aktiva deltagande och inflytande är central i rehabiliteringsplanen, den löpande rehabiliteringen och i den av dig utformade framtidsplanen. Rehabiliteringsplanen utformas i  det  digitala vårdmötet med det interdisciplinära teamet och dig där målen tydligt kopplas till din funktion, besvär samt även till vardag och vilka målsättningar som är centrala för att öka din livskvalitet.


Under det inledande virtuella mötet utses även en kontaktperson från teamet som tillsammans med dig ansvarar för rehabiliteringens genomförande. Inledande är även ett Video möte med fysioterapeut för tester och programutformning, individuell videokontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och kurator efter dina behov. 

TEAMARBETE MED DIG I CENTRUM

Teamarbetet bygger på ett förberedande tvärprofessionellt vårdmöte innan programstart, teammöten veckovis, samt dina avstämningar med kontaktperson under rehabiliteringen. Vid önskemål från beställaren genomförs en vårdkonferans med remittent eller annan advekat vårddgivare under sista veckans rehabilitering.

PÅBÖRJA DIN REHABILITERING INOM 2 VECKOR!

Du som beviljas rehabilitering i Masanos program kommer inte behöva vänta på din rehabilitering! Vi har intag under 4 veckor, sedan följer 2 veckor utan intag, och så börjar vi åter om med intag under 4 veckor!  Återkoppling sker genom en rehabiliteringsrapport till remittent och dig innehållande; din inledande rehabiliteringsplanering, framtidsplanering, de individuella kontakterna, rapport och diagram över samtliga aktiviteter och genomförda inklusive tester vid in och utskrivning.

VI KAN FÖLJA DIG UPP TILL 6 MÅNADER PÅ VÄGEN

Som uppföljning erbjuder Masano ett fysiskt träningsprogram med monitorering av fysioterapeut. Patienten får fortsatt individuella träningsprogram utifrån fysioterapeutens rekommendationer och dina egna behov. Fysioterapeuten är tillgänglig via chatt och fortsätter att coacha dig. Programmet går att beställa som egen enhet eller som efterföljning på ovanstående.