TILLSAMMANS NÅR VI LÄNGRE!

Så här arbetar vi

REHAB MED SJÄL OCH REGELVERK 

Vi guidar dig på din rehabiliteringsresa mot en bättre funktionsförmåga och bättre livskvalité. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och sätter fokus på insatser som skall bidra till att en person med funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2007:10). Rehabilitering är en rättighet i vårt samhälle där var och en med rehabbehov har rätt till rehabilitering enligt en plan utarbetad av ett interdisciplinärt team utefter individuellt behov.  

TILLGÄNGLIG REHAB PÅ DINA VILLKOR 

Masano ger dig möjlighet att hantera din rehab och hälsa med digitalt stöd både under intensiv rehabperiod samt uppföljande egenvård. Masano e-rehab utgör ett paradigmskifte i hur du med rehab behov kan ta en aktiv del i din roll som patient som möjliggör en övergång till närsjukvård/rehab med ökad self-management och får tillgång till. 

 • Evidensbaserad kunskap 

 • Verktyg för egen monitorering av hälsodata 

 • Automatiserad återkoppling, kommunikation och analys av information utifrån insamlad användardata  

 • Differentierade rehabkontakter (den nivå av stöd som just du behöver för stunden). 

​VÅR VÄRDEGRUND 

 • Ansvar 
  Fokus på individens ansvar för sin egen situation. 

 • Integritet 
  Med respekt för allas integritet. 

 • Utforskande 
  Utveckling genom att utforska möjligheter. Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra våra tjänster tillsammans med forskare, systemutvecklare, vårdgivare, patienter och innovatörer. 

MILJÖSMART REHABILITERING

Att mötas på distans minskar resandet som i sin tur minskar hälsosektorns koldioxidutsläpp. Miljöeffekten är tydlig redan vid relativt korta avstånd och e-rehab är därmed ett miljövänligt arbetssätt även i tätort, där de negativa hälsokonsekvenserna av trafik är som störst. Digital rehabilitering kräver ett minimum av lokaler och “hemrehabilitering” kan genomföras av team utan långa resor genomförda av vårdpersonal. 

SKONSAMMARE MOT EKONOMIN 

Genom e-rehab slipper du resor och eventuella övernattningar i samband med rehabiliteringen. Genom upplägget i våra program kan du minimera tiden för förebyggande sjukpenning. Vårt mål är att du även på längre sikt minskar frånvaron. 

ÖKAD TID OCH ENERGI TILL REHABINSATSEN 

Genom flexibilitet, implementering i din vardag och inga resor kan du som patient spara din energi till ett aktivt deltagande i programmen. Din dagsform behöver inte vara avgörande om du klarar att genomföra ett samtal, ett eget träningsprogram eller ett livepass. Kom som du är, och utifrån hur du mår för dagen. Vår erfarenhet säger att kapaciteten ökar när du slipper “ställ tid”, väntan och resor Sammantaget en ökad rehab kvalitét.