REUMATISM

Masanos lämpar sig både för patienter som nyligen fått en reumatisk diagnos och behöver kunskap, behandlarkompetens och verktyg för att hantera denna, och för patienter som haft sin diagnos längre men som söker mer utbildning, nya strategier i sin hemmiljö, och inspiration för fortsatt träning.  

 

Vi hjälper patienterna med en månads intensiv rehabilitering och följer dem i ytterligare 5 månader för att ge dem så god rehabresa som möjligt. Med vårt löpande intag har de möjlighet att få rehabilitering när de som bäst behöver det.

TEAM OCH SMARTA VERKTYG
FÖR ATT SÄTTA PATIENTEN I FÖRARSTOLEN

SÄKER KONTAKT PÅ FLERA SÄTT - PÅ DINA VILLKOR

Säker kontakt, via video eller chatt.
Masano e-rehab erbjuder snabb och säker kontakt med våra experter. Vi träffar patienten över videolänk enskilt eller via gruppmöten, eller via chatt när det passar under dagen.

EVIDENSBASERADE TRÄNINGSPROGRAM

Vi erbjuder en träningsbank med streamad träning utformad och validerad av forskare. Effektiv träningsmöjlighet med bevisad effekt.

LIVESTREAMAD TRÄNING!

Att träffas och träna tillsammans finns evidens för att det fungerar bättre för patienterna. Varje vecka har vi livestreamade träningspass med vår fysioterapeut. 

KUNSKAPSBANKEN FÖR ETT FRISKARE LIV

Tillsammans med Umeå Universitet har vi tagit fram en kunskapsbank där vi ger information om sjukdom och   hälsa samt utmanar patienten att  kritiskt granska sig själva och deras livssituation. 

SMART TRÄNINGSHJÄLP I FICKAN

Förutom en fullspäckad digital plattform har patienten även tillgång till en skräddarsydd övningsbank som patient tillsammans med sin fysioterapeut jobbar fram. Träningsappen hjälper till att hålla reda på  övningar och ger både patient och fysioterapeut möjlighet att följa  träningen.

PATIENTEN ÄR I FÖRARSÄTET MED FULL INSYN

Masano e-rehab är uppbyggt kring ett journalsystem där patienten har full insyn, kan boka in möten och chatta samt träffa rehabteamet. Vi kan ge patienten e-rehab på sina villkor.

4  VECKORS PROGRAM MED 5 MÅNADERS UPPFÖLJNING

Programmet följer socialstyrelsens riktlinjer och är framtaget med medicinsk expertis.

CE-MÄRKT OCH STARK AUTENTISERING

Samtliga verktyg är CE märkta och uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering och registrerade Medicinska  produkter. Patienten följer enkelt och säkert sin rehabilitering genom datorn, telefonen eller sin surfplatta