top of page
Strand vid solnedgången

Remittering

Remissinformation för patient

Masano Health AB är en digital vårdgivare specialiserad på rehabilitering. Vår idé är att vi kan erbjuda dig ett multimodalt team som inkluderar arbetsterapeut, kurator, läkare, sjuksköterskaoch fysioterpeut, där alla i teamet arbetar med patienten. Behoven av effektiv rehab är stor inom ett flertal områden och traditionell sjukvård har svårt att hinna med. 

Vi kommer under hösten/våren -22/23 erbjuda en 8 veckors digital rehabilitering för dig, oavsett var du bor i landet, med diagnostiserad lätt/ lätt till måttlig ME/CFS. 

 

För att kunna deltaga i dessa program behöver du ta kontakt med din läkare och tillsammans med hen skriva en remiss som skickas till Masano Health, adressen står förskriven på remissen som du kommer att få av oss.

Remissförfarande med Masano

Du kommer att få en delvis ifylld remiss som du ska komplettera med din läkare. 

Boka en tid hos din läkare på din vårdcentral och ta med den delvis ifyllda remissen.

Efter att du har kontaktat oss återkopplar vi så fort som möjligt. Du blir då tillagd i vårt program där du får tillgång till mer information kring remissförfarande och våra program.

Läkaren ansvarar för att skicka remissen till Masano Health (adressen står på remissen)

Efter att vi har mottagit remissen kommer du kunna delta i vårt program.

Grattis! Du har väckt ett intresse av att vara med i Masano Healths digitala rehabiliteringsprogram.

För att få veta mera: kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Information till remittent för ME/CFS program

BAKGRUND 

Masano Health har under våren 2022 genomfört ett projekt med syfte att utveckla ett digitalt rehabiliteringsprogram för patienter med ME/CFS med syfte att utveckla vården för denna patientgrupp.  

Målsättningen var att bistå med teambaserade insatser på ett tillgängligare sätt för denna patientgrupp, i enlighet med de rekommendationer som föreligger: