Doctor with Computer

REMITTENT?

Här hittar du matnyttig information kring hur du går tillväga

REHABILITERING FÖR

Vi vänder oss till patienter över 18 år med stressrelaterad ohälsa, inflammatorisk reumatisk sjukdom, Covid-19 som är i behov av rehabilitering. Vi prioriterar att ha kort väntetid och kan erbjuda tid för nykontakt inom 1 vecka. Vi erbjuder särskilt utformade digitala rehabiliteringsprogram som kombinerar erfarna interdisciplinära rehab team, evidensbaserade verktyg samt senaste teknologin.Vi tar emot remisser via brev eller fax. Det går även bra att kontakta oss per telefon.

REMITTERA TILL OSS

Patienter som remitteras till oss behöver vara medicinskt färdigutredda.
För snabbare remisshantering är det bra om remissen innehåller uppgifter om:

  • sjukdomshistoria

  • medicinska utredningsresultat (kopia på lab och röntgen)

  • medicinlista

  • tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser

  • social situation och möjlighet att delta i rehabilitering digitalt

  • arbetsanamnes inkl sjukskrivning

  • förväntat mål med rehabiliteringen

Kontakta oss för att få mer information om Masano e-rehab.