top of page
Beautiful Landscape
Rehabiliterande friskvård

Efterlysning - Företagare med intresse för Personalvård/Friskvård! 

 

Vi på Masano ligger i startgroparna för att lansera ett program under namnet “Rehabiliterande Friskvård”. “Rehabiliterande Friskvård “är ett multimodalt program som riktar sig mot privatpersoner och företag som vill ge sina värdefulla medarbetare tillgång till såväl Rehabilitering som Friskvård med en bred kompetens!  Programmet är ett alternativ och komplement till annan träning och rehabiliterande insatser som tex görs i samband med skador, kroniska diagnoser eller sjukdom. Vi har plats för fler synpunkter före lansering och vill gärna komma i kontakt mer er som brinner för frågor rörande personal, rehabilitering och friskvård oavsett om du är privatperson  eller arbetsgivare Är du en av dem? Kontakta oss! 

Att satsa på Friskvård genom tex friskvårdbidrag, friskvårdtimmen, kollektiva aktiviteter på arbetsplatsen, interna motionstävlingar och liknande – ligger helt rätt i tiden. Och gott är väl det! Aldrig tidigare har vi rört oss så lite och det är en synnerligen klok investering i sig själv och/eller sina medarbetare att satsa på hälsa och rörelse. MEN för dem som behöver en mer anpassad friskvård - eller som vi nämner det “Rehabiliterande Friskvård” saknas det riktade, verkningsfulla i möjligheter att få tillgång till professionella insatser med ett tydligt friskvårdperspektiv.  Genom vårt program vill vi på ett enkelt och tillgängligt sätt ge möjligheter att även för denna grupp sköta sin träning on-line- med livesända pass på olika nivåer, kunna träffa kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut samt sjuksköterska utan resor, “ställ tid” och där man är för stunden! Få tillgång till individuella pass som revideras efter behov samt vår bank av inspelade pass. 

Aktiv fysioterapi med leg. Fysioterapeut (sjukgymnast) är grundläggande i våra program men ”rehabiliterande friskvård ” kan också innebära samtalsstöd av kurator, möjligheter till medicinska eller livsstilsrelaterade frågor hos sjuksköterska och /eller tex handfunktion eller aktivitetsstöd med arbetsterapeut. Vi tror på en hög grad av interaktion och teamsamverkan. Tilltron till interaktion, teamsamverkan och aktiv rehabilitering avspelas självklart även i detta program där du och /eller din personal har tillgång till individuella möten, holistisk teamsamverkan samt livesända roliga och aktiva pass på olika nivåer med olika inriktningar.   

 Vår utgångspunkt är ett program där aktiviteterna innebär ca 2 till 4 timmars aktivitet i veckan avgjort deltagarens egen insats, som kan läggas utanför arbetet, till viss del inom arbetstiden genom (om så önskas) ”förebyggande sjukpenning” eller friskvårdstimmen. Rehabilitering är avdragsgill och innebär ingen förmånsbeskattning för individen. 

 

Vår målsättning med programmet är tydlig! Att man trots en kronisk diagnos, tidigare sjukskrivning, skada eller smärta skall kunna bibehålla såväl arbetsförmåga som livskvalitet i ett längre perspektiv. Masano Health är i slutfasen för att presentera det “optimala” upplägget utifrån antal pass, kontakter, pris och rekommenderad tidsperiod och det är av denna anledning vi söker dig /er som vill ge era synpunkter! 

bottom of page