Susanna Freiholtz, VD, socionom som brinner för rätt till rehabilitering i samhället


För mig är det självklart att alla ska ha rätt till samma vård. Jag vet både från egen erfarenhet och genom min professionella bakgrund att en god rehabilitering ökar livskvalitén. Därför är det för mig självklart att gå in och arbeta med Masano Health.

Vad är din vision med Masano?

Min vision är att vi ska vara vårdgivarna som finns nära våra patienter, och detta genom att bland annat knyta de bästa medarbetarna till oss. Masano ska erbjuda tillgänglig vård när patienten behöver det.


Vad är din roll i bolaget?

Jag är anställd som VD/verksamhetschef vilket innebär att jag har det övergripande ansvaret för Masano, men som bekant har jag svårt att överge mitt arbete som kurator och kommer även vara aktiv i den direkta patientbehandlingen. 


Vad står Masano Health för?

Vårt företag står för tillit och tilltro, både vad gäller vår professionella kompetens och patientens möjligheter att uppnå sina mål. Ansvar och delaktighet är viktigt, från vår och våra patienters sida. Och tillgänglighet, att inte behöva vänta på rehabilitering och hög tillgång på interaktion från vårdgivare.


Vilken kompetens bidrar du med i bolaget?

Jag har erfarenhet av att starta och leda verksamheter inom interdisciplinär rehabilitering. Utifrån mina erfarenhet vet jag också att verksamheter som dessa är lagarbeten där alla bidrar, både patienter och medarbetare. I teamet ser jag min självklara roll att framhålla det psykosociala perspektivet.


Vilka är välkomna att söka till Masano?

Vårt primära fokus är att nå ut med våra unika program som innehåller både intensiv rehabilitering och ett gediget uppföljningsprogram, till alla Sveriges regioner. Gå gärna in och läs vidare under de program som Masano erbjuder.


Kan den digitala vården verkligen ersätta den fysiska?

Jag tror att för en del av våra patienter är svaret ett solklart Ja. För det är inte alltid livet tillåter att patienten ”ger sig iväg ” från vardagen för ett externt program. Men ändå behöver patienten kunskap och inspiration som går att tillämpa i vardagen. För andra är det kanske mer ett komplement. Det är som komplement jag vill välja att se oss, och som en försäkring att alla som behöver interdisciplinär rehabilitering också kan erbjudas detta.