Styrketräna med RAPå Masano fokuserar vi på att hjälpa våra patienter att leva ett så aktivt liv som möjligt vilket inkluderar träning. Att leva med RA kan innebära att dagsformen kan gå upp och ned och det gäller att ha insikt och stöd kring hur man kan korrigera träning för att vara så effektiv och skonsam som möjligt.För individer med RA finns det kanske fler anledningar än för de flesta andra att fokusera på att träna. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt i träningsdjungeln och det kan ta emot när det gör ont. Det positiva är att resultaten kommer även vid mindre insatser och relativt omgående så det är alltid bättre att träna lite än ingenting alls. Det är därför viktigt att få en professionell bedömning av en fysioterapeut för att få träning på rätt nivå som är skräddarsydd för dig och din funktionsnivå. På Masano är vår fysioterapeut ansvarig i teamet för att hjälpa dig igång på ett så skonsamt men effektivt sätt som möjligt och kan hjälpa dig att gradvis öka träningsmängd och intensitet.


Ledengagemang vid RA leder ofta till förändrat utseende av leder och muskelatrofi vilket påverkar rehabilitering vid RA. Inskränkningar i leders rörelseförmåga och muskelstyrka ökar funktionsnedsättningar och påverkar livskvalitet och gör det svårare att träna. Det blir lätt en ond cirkel där symptomen gör att man tränar mindre vilket leder till ytterligare muskelsvaghet, försämrad livskvalitet och ökad värk. Vi rekommenderar alltid en väl sammansatt träning för RA som inkluderar styrketräning och konditionsträning (här kan du läsa mer om RA och konditionsträning)[1].Vetenskapliga studier visar att kunskapsläget är gott när det gäller de positiva effekterna av styrketräning vid RA. En så kallad metaanalys, där man utvärderat effekten av styrketräning i ett antal studier visar på att styrketräning vid RA är säkert och det påverkar sjukdomsbilden positivt[2]. Metaanalysen innehöll data från tio randomiserade kontrollerade studier med totalt 547 patienter med en medelålder mellan 41 till 62 år. Studien visade att både statisk träning utan rörelser såsom tex plankan eller jägarvila samt dynamisk träning såsom till exempel armhävningar eller benböj förbättrade muskelstyrka samt upplevd funktionsnedsättning styrka samt fysisk kapacitet, det vill säga ork och förmåga utan att nämnvärt påverka ledengagemang.


Hur kan man översätta detta i praktiken till råd som kan vara nyttiga för styrketräning vid RA? När det gäller styrketräning och RA finns det svenska rekommendationer i form av FYSS, Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling som är vårt kunskapsstöd i Sverige[1]. FYSS rekommenderar åtta till tio olika övningar som görs i set om åtta till 12 repetitioner i tre omgångar fördelat på ca två till tre tillfällen per vecka. Detta är förstås generella råd och något som måste skräddarsys för varje person. Det är viktigt att lyssna på kroppen och börja försiktigt för att därefter trappa upp. Vid RA är det även viktigt att lyssna på dagsformen då skov kan tillfälligt påverka situationen. Ett gott riktmärke kan vara att om patienten får ökad värk i anslutning till träning som sitter i över ett dygn så bör träningen justeras. Ett gott råd på vägen är att konsultera din fysioterapeut om du funderar på att komma igång. Vid RA kan patienter behöva specialanpassade rörelser och ibland ta till knep vid värk och felställningar för att underlätta.


Referenser

1. Baillet A, Vaillant M, Guinot M, Juvin R, Gaudin P. Efficacy of resistance exercises in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology (Oxford). 2012 Mar;51(3):519-27.

2. FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). Yrkesföreningar för fysisk aktivitet