Motivera dig till träning vid RADet är omöjligt att vila sig pigg eller smärtfri.

Att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom kan vara krävande. Det kan ta emot att träna när det gör ont men det är ingen bra lösning att låta bli då resultat uppnås även vid mindre insatser. Det är alltid bättre att träna lite än ingenting alls. Kontinuiteten är en förutsättning för att nå och bibehålla god hälsa. Forskningen visar att motion är en mycket god investering i hälsan över tid och personer med led-och muskelsjukdom är inga undantag(1),(2),(3).


Här kan du läsa vidare för mer information om konditionsträning och RA eller styrketräning och RA.

Det är viktigt att få en bra och säker start på träning varför vi rekommenderar en professionell bedömning av en fysioterapeut för att få träningsrekommendationer på rätt nivå som är skräddarsydd för patienten och dennes funktionsnivå. På Masano är vår fysioterapeut ansvarig i teamet för att hjälpa patienten igång på ett så skonsamt men effektivt sätt som möjligt och kan hjälpa till att gradvis öka träningsmängd och intensitet.


Att komma i gång med träning är första steget mot bättre hälsa. Nästa moment är att fortsätta och att hålla fast vid de goda vanorna.Vår erfarenhet på Masano är att det är inte bara kunskap kring träning som behövs utan även insikt, och ibland stöd, i hur man tar sig över tröskeln och faktiskt får en effektiv och säker start på sin träning som blir genomförd. Här delar vårt RA team på ansvaret och vår socionom och vår fysioterapeut hjälper till för att hitta rätt schema och rätt motivation för att träningen ska bli hållbar och säker. Här kommer några bra tips från oss som grundar sig i KBT metodiken, Kognitiv Beteende Terapi, som funkar väldigt bra att applicera på träning (4). I KBT metodiken arbetas det målorienterat där patienten tillsammans med sin terapeut eller tränare kommer överens om målbild som senare sättes till delmål som sedan arbetas mot.


1.Fundera över vad din motivation är till att börja träna. Alla säger att det är bra men varför är det bra för just dig? Vill du komma igång för att få ut något positivt, som tex ökad ork, mer styrka, eller undvika något negativt, tex minska värk, ledförsämring? För att underlätta denna process brukar man inom KBT använda sig av ett sk fyrfält. Svara på följande frågor;


A Fördelar med att inte träna?

B Fördelar med att träna?

C Nackdelar med att inte träna?

D Nackdelar med att träna?


Fundera vad din motivation får för konsekvenser. Vad du fyllt i fält A (fördelar med att inte träna) och D (Nackdelar med att träna) beskriver konsekvenser som minskar sannolikheten för att du ska börja träna. Vad du fyllt i fält B (Fördelar med att träna) och C (Nackdelar med att inte träna) innehåller konsekvenser som ökar sannolikheten för att du ska komma igång och börja träna. Om du lutar mer mot att ha starka argument i fält B och C kallar man det en positiv förstärkning är det ofta förknippat med störst effekt att börja med något nytt hälsosamt beteende såsom att träna. Motivationen kommer snabbare och du ser fler positiva effekter av din träning.


3.Nu är det dags att sätta mål efter dina positiva anledningar till att komma igång med träning. Rangordna de positiva konsekvenserna du har hittat igen och försök göra mål av dom. Rangordna dom gärna efter hur snabbt du tror att du kommer att uppnå dom, det är alltid motiverande att ha mål vid olika tidpunkter att uppnå för att man ska känna att man får effekt fort och att man fortsätter få effekt av sin träning.


Att träna kan var fantastiskt för kroppen vid RA, men svårt att ta för när man ska motivera sig att komma igång. Det behövs upplevas. Det är väl värt att investera i att ta kontakt med en fysioterapeut och få skräddarsydda råd, träningsprogram och uppföljning. När man väl märker av de positiva effekterna så går det betydligt enklare att fortsätta med mindre stöd. På Masano erbjuder vi såväl rehabiliteringsprogram som enskilda konsultationer för dig med RA. Välkommen att kontakta oss för mer information.


Referenser

1. Scarvell J, Elkins MR. Aerobic exercise is beneficial for people with rheumatoid arthritis. Br J Sports Med. 2011 Sep;45(12):1008-9.

2. Baillet A, Vaillant M, Guinot M, Juvin R, Gaudin P. Efficacy of resistance exercises in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology (Oxford). 2012 Mar;51(3):519-27.

3. FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

4. Denison E, Underland V, Mosdøl, A, Vist G. Cognitive therapies for increasing physical activity 2016. 978‐82‐8082‐755‐5