Mikael Johansson, ansvarig fysioterapeut på Masano


Jag har arbetat med digitalvård sedan 2016 och alltid känt att det är ett bra komplement till fysisk vård. Digitalvård kan dock i min åsikt ha stora brister, tex så arbetar jag oftast som ensam behandlare i digitalvården. Som digitalvården ser ut i dag saknar den det multimodala tänkandet, där man har utbyte med andra professioner och sätter patienten i centrum. Detta är en av de avgörande anledningarna för mig att vara med och starta och utveckla Masano.


Vad är din vision med Masano?

Min vision är att vi som företag kan erbjuda vård till alla som behöver, att vi ska kunna vara ett bra alternativ till fysisk vård. I och med att samhället förändras är det många som vill träna, få kunskap och hjälp i hemmiljön. Jag vill kunna knyta till mig kompetent personal som vill stanna med oss och vara med och utveckla framtiden där multimodal digital vård växer sig stark.


Vad är din roll i Masano?

Jag har olika roller i Masano. Jag arbetar med utveckling, utbildning av personal och självklart jobbar jag även som fysioterapeut.


Vad står Masano Health för?

Vi står för att patienterna ska få en förstklassig vård. Vi vill vara ett företag där patienten känner sig sedd och förstådd. Vår personal kommer att vara otroligt kompetent. Vi kommer att erbjuda den bästa vården för alla patienter med hög individuell anpassning.


Vilken kompetens bidrar du med i bolaget?

Jag har lång erfarenhet av att jobba som fysioterapeut, mestadels utomlands. Jag har bland annat arbetat i Spanien, Thailand och Australien. Jag har mestadels haft mina egna kliniker, men, har även haft samarbete med olika klinker och varit ansvarig för deras rehab. Under resans gång har jag även jobbat som lärare och föreläsare inom flera områden, till exempel funktionell rörelse, kinesiotejp och anatomi.


Kan digital vård ersätta den fysiska vården?

Både ja och nej. Styrkan den digitala vården har är att man får jobba mycket med sin egen metodik då man måste förklara mycket mer för patienterna vad det är som hänt eller varför de har och får smärta. Här har fysisk vård mycket att lära från den digitala vården då det ofta glöms bort att förklara ordentligt. Man tar för givet att patienterna förstår. Om man lägger in vårt multimodala tänk och den nya teknologi som kommer att komma, kan vi nog ta ytterligare steg mot att digital vård kan ersätta mycket av den fysiska vården i framtiden.


Vilka är välkomna att söka till Masano?

Det enkla svaret här är alla patientgrupper som är i behov av en multimodal approach. Vi vill nå ut till alla Sveriges regioner med vårt unika rehabprogram.