Konditionsträna med RA!Att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom är ofta krävande. Det kan ta emot