Konditionsträna med RA!Att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom är ofta krävande. Det kan ta emot att träna när det gör ont. Men det är ingen bra lösning att låta bli för resultaten kommer även vid mindre insatser. Det är alltid bättre att träna lite än ingenting alls.


Råden kring träning och Reumatisk Artrit har ändrats drastiskt och idag rekommenderar man en aktiv livsstil. Idag finns det flera studier som visar på vikten av olika former av träning för att förbättra hälsan för individer med RA. I en sammanläggningsstudie, en så kallad metaanalys, där man lagt samman fynden från 14 olika studier som undersökt konditionstränings effekt på hälsan för individer med RA och jämfört med kontroller, dvs individer med RA som inte genomgick konditionsträning och hade liknande sjukdomsbild, sjukdomslängd ålder och ålder (1). I sammanläggningsstudien kunde man inkludera över 1000 individer med en medelålder av 44-68 år och som hade haft en diagnos i allt från ett till 16 år. Träningen fokuserade på konditionsträning och varade i allt från två till 102 veckor. Trots denna spridning i träningslängd och innehåll kunde man se många positiva effekter av konditionsträningen. Några av huvudfynden var att man kunde se en minskning av värk bland de som konditionstränade. Trots den ökade träningsmängden och därmed belastning på kropp och leder så ledde träningen inte till ökad ledinflammation. Tvärtom kunde man även se en lätt ledsparande effekt när man undersökte röntgenfynd.som deltagit i olika studier och tränat konditionsträning. De som tränat konditionsträning upplevde även en bättre livskvalitet. Att leva med RA innebär tyvärr en ökad risk för att utveckla hjärtkärlsjukdomar och risk att dö i förtid vilket är ännu en god anledning att prioritera konditionsträning vid RA (2,3).


När det gäller konditionsträning och RA finns det svenska rekommendationer i form av FYSS, Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling som är vårt kunskapsstöd i Sverige [4]. FYSS rekommenderar 60 till 180 minuter konditionsträning i veckan fördelat på 30 till 60 minuter per tillfälle i måttlig till hög intensitet. Vid måttlig intensitet känner man av att pulsen och andningen höjs men man kan fortfarande hålla igång ett samtal, vid hög intensitet får man en markant ökning av både puls och andning och har svårt att hålla igång ett samtal.


Det finns således flera bra anledningar till att börja konditionsträna, men ibland kan det vara lättare sagt än gjort när man lever med en kronisk inflammatorisk sjukdom där dagsform varierar. Hur kommer patienten igång och hur vet man att man tränar på rätt sätt och på rätt nivå? Vad är rätt för just dig? Det är viktigt att få en professionell bedömning av en fysioterapeut för att få träning på rätt nivå som är skräddarsydd för dig och din funktionsnivå. På Masano är vår fysioterapeut ansvarig i teamet för att hjälpa patienten igång på ett så skonsamt men effektivt sätt som möjligt och kan hjälpa dig att gradvis öka träningsmängd och intensitet.


Att komma i gång med träning är första steget mot bättre hälsa. Nästa moment är att fortsätta och att hålla fast vid de goda vanorna.Kontinuiteten är en förutsättning för att nå och bibehålla god hälsa. Forskning visar att motion är en mycket god investering i hälsan över tid och personer med led-och muskelsjukdom är inga undantag.


Referenser

1. Scarvell J, Elkins MR. Aerobic exercise is beneficial for people with rheumatoid arthritis. Br J Sports Med. 2011 Sep;45(12):1008-9. doi: 10.1136/bjsports-2011-090388. Epub 2011 Jul 27. PMID: 21798869.

2. Metsios GS, Stavropoulos-Kalinoglou A, Sandoo A, et al. Vascular function and inflammation in rheumatoid arthritis: the role of physical activity. Open Cardiovasc Med J. 2010;4:89-96. 23.

3. Turesson C, Matteson EL. Cardiovascular risk factors, fitness and physical activity in rheumatic diseases. Curr Opin Rheumatol. 2007;19:190-6.

4. FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). Yrkesföreningar för fysisk aktivitet