Jesper Johansson, ägare och Norrlandsbo


Jag valde att gå med i Masano på grund av att jag starkt tror på att vi kan åstadkomma en utomordentligt bra rehabilitering för hela Sverige.


Vad är din vision med Masano?

Min vision av Masano är att knyta ihop ett team med den mest erfarna personal för att utföra rehabilitering med en inriktning för varje individ, samt påvisa att multimodal rehabilitering är värd att satsa på. En av visionerna är också att jag vill göra multimodal vård tillgänglig i hela Sverige, inklusive glesbygden.


Vad blir din roll i bolaget?

Min roll i företaget är som finansiär av uppstarten av bolaget, samt att komma med idéer och förslag till mina kollegor gällande företagets framtid.


Vad står Masano för?

Vårt företag står för högkvalitativ vård med individens delaktighet och framtidstro i fokus. Vi på Masano tror på visionen att vi som behandlare och patienten kan ta fram gemensamt ansvar för processen inom rehabilitering och genom förståelse för varandra göra ett mer skräddarsytt rehabiliteringsschema för patienten. Vi står även för att ge en snabb tillgänglighet när rehabilitering behövs, det tror vi är en ytterst viktig faktor för att patienten ska göra framsteg.

Kan digital vård verkligen ersätta den fysiska vården?

Jag tror mina kollegor är bättre lämpade att besvara detta än jag men min övertygelse är att Masano Health och de program vi erbjuder är fantastiska komplement. I den overkliga situation vi är i nu med Covid-19, ser jag oss också som en tillfällig ersättning av fysiska behandlingsprogram.