Denice Johansson, mediaansvarig, träningsentusiast & ägare


Jag har tidigare arbetet på ett rehabiliteringscenter och bevittnat hur fantastiskt viktigt det är med rehabilitering. Masano kommer kunna hjälpa människor världen över.


Vad är din vision med Masano?

Att kunna knyta till oss den mest erfarna personalen och vara ett självklart komplement till nuvarande rehabilitering. Vi vill visa att multimodal rehabilitering är värt att satsa på! Så klart vill vi även bli ett livskraftigt bolag som stadigt växer. Att göra multimodal vård tillgänglig i hela Sverige, inklusive glesbygden, hade varit fantastiskt.


Vad blir din roll i bolaget?

Jag ansvarar för sociala medier, kommer att agera som bollplank och finansiera uppstarten eftersom jag tror så starkt på detta.


Vad står Masano Health för?

I mina ögon står vårt företag för högkvalitativ vård med individens delaktighet och framtidstro i fokus. Hos oss har behandlare och patient ett gemensamt ansvar för processen. Vi erbjuder snabb respons när rehabilitering behövs.


Vilken kompetens bidrar du med i bolaget?

Min erfarenhet är att jag tidigare arbetet på ett framgångsrikt rehabiliteringscenter och ansvarat för kommunikationssatsningar. Jag ansvarar för sociala medier och kan därför komma med goda förslag och tillvägagångsätt för att vårt företag ska fungera så bra som möjligt.


Kan digital vård ersätta den fysiska vården?

Det finns olika behov från person till person, men Masanos alternativ kommer vara ”vardagshjälpen” som snabbt är tillgängligt och tillämpbart i patientens vardag. Masano finns dag för dag och tillsammans kommer vi kunna öka våra patienters livsglädje och livskvalité.


Vilka är välkomna att söka till Masano?

Alla de patienter vars diagnos är hjälpt av multimodal behandling. Allt från reumatism, neurologiska diagnoser men även sportskador och olyckor. Vi arbetar hårt med att knyta avtal och kontakter hos regionerna för att möjliggöra finansiering för våra patienter.