Om oss

OM MASANO HEALTH  

 

Masano Health har sitt ursprung i en stark tilltro till rehabiliteringens värde och förändrade kraft.  Visionen att erbjuda god multimodal interdisciplinär rehabilitering oavsett den fysiska tillgången på rehabilitering team eller patientens bostadsort och vår målsättning är att vara ledande inom Digital Rehabilitering. 

Medarbetarna och grundarna av Masano Health har en gedigen kompetens och lång erfarenhet av rehabiliteringsmedicin och specialiserad rehabilitering. I samverkan med forskning och teknisk kompetens har vi utvecklat en plattform och behandlingsteam för att genomföra interdisciplinär rehabilitering 100 % digitalt. Under vår utveckling har vi ovärderlig hjälp från Professor, ÖL Rehabmedicin Anna Nordström och hennes team vid Testbädden Livsmedicin, Umeå Universitet.  

Rehabiliteringsvärdena är de samma som vid platsbunden rehabilitering, primärt en hög grad av interaktion med delaktighet och ett individuellt bemötande med patientens behov och mål i fokus – allt utifrån ett evidensunderstött program vars mål är att öka patientens funktionsförmåga och livskvalitet i ett längre perspektiv. Genom det digitala formatet har Masano Health möjlighet att verka direkt i patientens närmiljö men också möjlighet att erbjuda rehabilitering på ett kostandseffektivt, jämlikt, tillgängligt och hållbart vis.

Masano Health är registrerade vårdgivare och uppfyller kraven förenade med detta. Samtliga verktyg är CE märkta och uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering och registrerade Medicinska produkter. Regulatorisk översyn är gjord av Medos i samverkan med Umeå Biotech Incubator. Masano Health ingår i UBI förinkubator program och deras kunskap tillsammans med kompetens och stöd från Digitalwell Arena är mycket betydelsefulla för oss.  Masano Health har stora visioner och en tydlig målsättning - och våra medspelare UBI och Digitalwell Arena är viktiga i satsningen.

Under sommaren 2021 har vi haft förmånen att starta upp de första programmen med blandade diagnoser, det har varit ett positivt och givande arbete och vi tackar våra deltagare av hela vårt hjärta för deras engagemang! Från september kommer vi öppna för ytterligare en “Slutanvändartest” med fullt fokus på ME/CFS samt Post Covid. Ännu lite senare i höst inleder vi tillsammans med Region Västerbotten, Vinnova Projektet “Tänk rätt från början” som genom Utlysningen “Förändringar i pandemins spår” är ett av 19 (119) ansökningar som beviljats medel. Vi ser fram emot att digitalt erbjuda patienter med ME/CFS ett stöd i deras livssituation och få insatsen utvärderad av Umeå Universiteten. Vår förhoppning är att vi kan öppna upp för fler regioner att deltag i höstens/vinterns Vinnova projekt.  

Vi kommer också under hösten lansera ett program riktad mot privat personer och företag under arbetsnamnet “Rehabiliterande Friskvård”. Kontakta oss gärna för mer information, eller om Masano Health generellt 

 

Med vänlig hälsning / Teamet Masano Health GM

Så här arbetar vi!

Vi guidar dig på din rehabiliteringsresa mot en bättre funktionsförmåga och bättre livskvalité. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och sätter fokus på insatser som skall bidra till att en person med funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2007:10).