top of page
Yachter i havet

Om oss

Om Masano Health

Grundarna och medarbetarna hos Masano Health har lång  gedigen kompetens, kunskap och erfarenhet av multimodal rehabiliteringsmedicin, specialiserad rehabilitering samt digital rehab.  

Utifrån denna erfarenhet uppmärksammades att det var många, av olika anledningar, som inte kunde tillgodogöra sig den traditionella specialistvården, samt att den digitala vården som funnits inte sker multimodalt. Vi upplevde att detta var något som kunde ändras på. Programmet som därefter utformades är evidensbaserat med stöd utifrån forskning, och arbetssätt för att bli ett digitalt multimodalt vårdalternativ. 

Product

Vad gör oss unika

Vision

Ditt rehabteam i hemmet – Du får professionell hjälp där du är, utifrån dina villkor. God rehabilitering skall vara tillgänglig och jämlik för alla oavsett diagnos eller var man bor.

Vad och vem?

Målsättningen är att erbjuda god digital, multimodal rehabilitering och att vara  ledande inom multimodal digital rehabilitering. 

Passar dem som av olika anledningar ej kan tillgodogöra sig rehabilitering på det traditionella sättet i fysisk form eller ej får tillgång utifrån geografiska hinder. 

Hur?

Genom det digitala formatet har Masano Health möjlighet att verka direkt i patientens hemmiljö men också möjlighet att erbjuda rehabilitering på ett kostnadseffektivt, jämlikt, tillgängligt och hållbart vis.

Programmen pågår i 4-8 veckor och endast genom digitala möten och genom digitalt kursmaterial. Insatser görs med stöd av teamet där alla arbetar utifrån evidens,  beprövad vetenskap och forskning aktuell inom respektive område. I samverkan med forskning och teknisk kompetens har vi utvecklat en plattform för att genomföra rehabilitering 100 % digitalt.

Säkerhet

Masano Health är registrerad vårdgivare och uppfyller kraven förenade med detta. Samtliga verktyg är CE märkta och uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering och registrerade medicinska produkter.

Våra program

abstrakta Sjögräs

ME/CFS

akvarell Shape

Neurologi

akvarell Shape

Reumatiska sjukdomar

bottom of page