Tillsammans når vi längre!

Vi utvecklar och levererar tjänster som skapar hälsa och livskvalitet. Vi är experter på teambaserad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Inom Masano arbetar specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, hälsocoacher tillsammans med forskare, interaktionsdesigners och systemutvecklare. Alla med gedigen erfarenhet och kompetens inom sina områden. 

Vi värdesätter kompetens och är mån om att knyta de bästa till oss! Vill du arbeta med oss? Kontakta oss

Vi är experter, men ingen kan allt. Vi är därför angelägna om att knyta till oss kompletterande aktörer, forskare och innovatörer – vi tror på samarbete! Vi kan tillsammans skräddarsy för att möta patienters behov. Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss gärna

IMG_20191222_143455 (1).jpg

VI ÄR MASANO!
REHABPROFFS, FORSKARE
& AI-EXPERTER

Så här arbetar vi!

Vi guidar patienten genom sin rehabiliteringsresa mot en bättre funktionsförmåga och bättre livskvalité. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och sätter fokus på insatser som skall bidra till att en person med funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2007:10).

Möt teamet

 

Susanna Freiholtz

VD

Mikael Johansson

Ansvarig fysioterapeut