Team i fokus

Vi vill betona att beskrivningen i spelaren är en generell beskrivning av  Masanos program! Följaktligen arbetar tex ME/CFS programmet på ett specifikt sätt med Rehabplan och målformulering utifrån COPM, patienter som har rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar arbetar utifrån fysiska aktiviteter och fysioterapi/sjukgymnastik utifrån deras individuella besvär/behov och sjukdomsspecifikt, en del med stroke har tex hjälp av logoped. Grunden är dock den samma, så vår förhoppning är att du har glädje av informationen ovan!