Digitala program med Masano Health

Drivkraften  bakom Masano Health och Digital Interdisciplinär Rehabilitering är att ingen som behöver rehabilitering ska behöva stå utan. Vi har haft en tid bakom oss där mycket av rehabiliteringen varit helt stängd, men redan långt tidigare var rehabiliteringen i Sverige ojämlik och mycket varierande. Genom att erbjuda digitala program vill vi ge alla möjlighet till god rehabilitering tillsammans med ett erfaret team - utan att behöva vänta. För många kroniker är också resor och ställtid en faktor som tar värdefull ork och energi. De digitala verktygen minskar denna belastningen och vi som team har möjlighet att möta dig direkt i den vardag och verklighet du lever i. 

IMG-2500.jpeg

Du som tidigare har varit på rehabilitering, kommer troligtvis känna igen en hel del - Masanos rehabilitering är likt en riktigt bra interdisciplinär platsbunden rehabilitering, men ändå inte. Vi kommer tex tillsammans aktivt arbeta med att implementera rehabiliteringen i din vardag för att uppnå långsiktiga förbättringar - likt "Teamet i hemmet". Du kommer ha ett antal verktyg som du kanske inte arbetat med innan som digitalt träningsprogram, digitala liveträningar, samtal och kursplattformen. Men det som vi anser är det viktigaste är att vi gör detta tillsammans - Teamet och Du - Interaktionen är därför central.

Ditt schema för dessa veckor är satt och det är utformat för att balansera återhämtning och aktivitet på ett lämpligt sätt och därmed möjliggöra ett aktivt deltagande under veckor. Innehållet i varje individuell träff utformar du tillsammans med rehabpersonal och gruppträffar utformas i samverkan med medarbetare och medpatienter.  Programmet kan utökas om du har behov för detta. Om du behöver avboka en tid  ber vi dig, aktiv göra detta genom chatten till sjuksköterskan alternativt respektive behandlare. Vi kommer självklart följa upp varje avbokad tid för att säkerställa att vi balanserar upplägg och innehåll. Vi finns hela tiden här för att stötta dig, så vi hoppas att du är lika inspirerad som vi att köra igång.

Stort lycka till på din rehabiliteringsresa!