Rehabilitering - Vad är det?

Att komma tillbaka efter långvarig sjukdom eller funktionshinder, att finna nya vägar  - kan vara en utmaning, och ofta kan stöd i processen vara avgörande för hur man mår långsiktigt. "Att komma tillbaka" betyder inte alltid att bli fullt frisk utan rehabilitering innebär många gånger hjälp att hitta strategier för att utnyttja sin kapacitet och lära känna sina resurser och begränsningar.

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet har du nytta av rehabilitering. 

healing-1547909_1920.jpeg

I början kan det vara svårt att hänga med i terminologin, veta var man ska söka information och ta tag i sin rehabilitering. För att hjälpa dig på väg har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får i början av processen som förhoppningsvis kan hjälpa dig att orientera dig och förbereda dig inför inledningen av ditt program.