Mina värderingar

Här finner du ett uppslag hur du kan arbeta med värderingar. En värdering definieras som en riktning man kanske aldrig  helt kan komma fram till medan mål är något man kan uppnå.  I denna övning är målet att arbeta med dina värderingar  - som sedan ligger till grund för de mål och delmål du sätter upp under respektive område. Jämför ”att bli gift” (mål) med ”att vara en älskande partner” (värdering) och ”att bli lärare” (mål) med ”att ha ett arbete där jag ständigt utvecklas” (värdering).
Mål som ligger i linje med dina värderingar är lättare att sträva emot och ger ofta även en tillfredställelse och glädje på vägen mot målet .  Ett tips är  verkligen att skriva ner vad du verkligen värderar i denna övning - utan tankar på om det är möjliga/lämpliga eller är  värderingar som möts av hinder av olika slag.  Det är tex sällan realistiskt att göra en satsning mot OS i slalom på fritiden, men det säger en del hur mycket du värderar slalomåkning och kanske utomhusliv? Meningen med övningen är att göra det tydligt för dig vad du värderar och vill sträva mot.

OM du vill lämna in och dela dina värderingar med någon av oss i teamet så sänder vi gärna dig ett exemplar av denna övningen genom Chatten

MIna värderingar.png