Motivation och ACT

Hur kan vi använda ACT för att öka vår motivation? 

Acceptans 

En god acceptans - eller snarare en pågående inre dialog om acceptans kan påverka vår förmåga att finna och bibehålla motivation.  

Vid begränsningar orsakade av sjukdom kan acceptans eller brist på  det påverka oss på följande sätt: 

• Brist på acceptans - jag sätter orimliga mål och ställer orimliga krav på mig själv , vilket resulterar i att jag slutligen blir passiv och förlorar motivationen tex jag försöker göra allt som tidigare men priset blir så högt att min sjukdom tar över

• Jag arbetar med att tränga undan tankar och känslor och behov som har med sjukdomen att göra, sorg, ilska, frustration vilket leder till trötthet och frustration, vilket leder till att värdefull energi går förlorad. 

• En god acceptans - jag arbetar med realistiska delmål och mål som möjliggör en bibehållen motivation och upplevelse av att lyckas

  • Jag uppmärksammar vad jag behöver ge sjukdomen för att kunna bibehålla ork och kraft till det jag finner viktigt ex. återhämtning, mer sömn, träning, rutiner, planering.

Tankar och känslor 

I enlighet med ACT på ett advekat sätt ta ut distans till tankar och känslor och genom detta se motivation som ett arbete och inte en känslomässigt styrd process. Acceptera att motståndet och rädslan för att genomföra en förändring finns OCH (!) aktivt välja att inte låta detta hindra mig. 

Värderad riktning och mål. Ett ytterligare sätt att titta på hur jag motiverar mig handlar om att se vilka värderingar jag har. Att spalta upp områdesvis och se hur jag vill leva mitt liv inom olika fält, ex: familj, socialt umgänge, hälsa, arbete/studier, föräldraskap, intima relationer, vänner och personlig utveckling.

Om jag är förälder - vad är viktiga ingredienser i mitt föräldraskap? Om jag tycker hälsa är viktigt - vad är mina värderingar? Vad är viktigt för mig gällande hälsa? När jag har formulerat en eller flera värderingar kan jag börja att titta på faktiska beteenden som tar mig i den riktningen, dvs vad jag behöver göra för att gå i min värderade riktning.

Det hjälper att sätta upp  konkreta kortsiktiga mål, tex att umgås med mitt barn varje tisdag kväll eller att gå 15 minuters promenad tre gånger i veckan. Varje gång vi ställs inför valet att göra eller inte, kan vi titta tillbaka till de värderingar vi slagit fast och se vilket val som leder oss i den värderade riktningen vi önskar leva.

Att träna knät 30 minuter i veckan i vetskapen om att knät blir bättre då, räcker tyvärr sällan. Men om du kan koppla din träning till en värdering - det är viktigt att leka med mina barn, och vidare till ett mål, jag vill kunna leka mer obehindrat med mina barn, – kan detta tillsammans leda till motivation. Jag kommer träna mitt knä 30 min i veckan, för det är viktigt för mig att kunna leka med mina barn och mitt mål är att jag ska kunna göra det i någon omfattning om 2 månader, och obehindrat om 4 månader.

Att bibehålla motivationen: Alla klyschor innehåller en sanning och så även denna: ”Motivation är en färskvara”. Vi behöver hela tiden titta över vad vi är motiverade att uppnå eller vad vi är motiverade att undvika.