Motivation - Tankefällor och tankehjälp

Vi alla strävar framåt - ibland på ett mycket adekvat och ändamålsenligt sätt men ibland gör vi tvärtemot vårt eget bästa. Det är många parallella och motstridiga impulser - tex kroppens  behov av rörelse kontra våra överlevnadsinstinkt att spara energi? Vårt behov av mänsklig kontakt och att socialisera oss- likväl finns det ingen gång vi drar oss så mycket undan som när vi redan är ensamma? 

När det kommer till motivation behöver vi , som sagt ofta se det som ett beslut  och ett arbete som ska göras och/men  det ska samtidigt vara väl grundat i en sann inre drivkraft. Om inte  riskerar vi att misslyckas och tappa modet. Att reflektera över sina tanke mönster för att finna drivet - är en god investering!

Fair Rides

Strävan efter lycka och undvikandet av  olycka: Vi är mångfacetterade varelser. Vi skiljer oss från djuren genom att vår hjärna har utvecklats till att kunna grubbla, oroa oss, tänka långsiktigt och minnas långt tillbaka. Vi kan skratta över ett framkallat minne och längta till en rolig framtida aktivitet. Men förmågan att tänka i komplexa banor ställer oss också inför utmaningar och mindre härliga känslor. Vi minns saker som varit ansträngande och smärtsamma vilket gör att vi gärna undviker dem igen. Något förenklat kan sägas att  vårt mål är att uppnå maximal "lycka" och minsta möjliga smärta genom så liten insats som möjligt! Vad som är en liten insats är mycket individuellt och oftast situationsberoende.

Lycka är ett omdiskuterat begrepp - men för att koppla ihop det med motivation väljer jag att de det som - lycka är att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Utifrån detta perspektivet är lycka något vi bara kan skapa inifrån, inte utifrån strävan att nå högre i karriären, köpa ny telefon, vinna på lotto, etc. Det handlar om motivation att lägga sin energi och kraft på det som är meningsfullt för mig. Att träna knäna för bättre rörlighet kommer troligtvis inte hjälpa din motivation men att träna knäna för att orka leka med barn eller barnbarn kan både öka din motivation och framtida lycka - när du bättre kan leka. 

Att finna mening i stunden, genom att kunna genomföra och vara i det som är betydelsefullt för mig som individ - är mycket mer än en flyktig känsla. Här i kommer vi känna oss lyckliga, men vi kommer också uppleva sorg, besvikelse, smärta och ilska. Det är helt enkelt olika delar av livet. Det är att vara människa.

Så vad är din lycka? Vad är viktigt och meningsfullt för dig? Och vad finns i ditt liv redan nu som gör dig lycklig?