Motivation

Motivation är en inre och yttre drivkraft som lockar fram och upprätthåller vissa målinriktade handlingar. Motivation handlar i stort om drivkraften att närma sig något eller att undvika något. Tex att närma sig en nära relation med någon person man är nyfiken på eller undvika rökning för riskerna som är förenade med detta.

Inre drivkrafter: Våra egna behov, intressen, nyfikenhet, engagemang och värderingar - Jag vill lära mig spela piano, jag tycker det är vackert, jag är villig att lägga ner tid och engagemang på det för  jag ser framför mig hur jag spelar och njuter av att vara närvarande i nuet genom musiken.

Fair Rides

Yttre drivkrafter: Att erhålla belöningar och undvika bestraffningar - Jag vill undvika chefens besvikelse över ogjort jobb, så jag lägger några timmar till på uppgiften. Fast jag inte upplever att den är angelägen för mig eller företaget. Lite beröm kommer göra mig gott dessutom.

Ansvar: För att vara hållbart behöver motivationen komma inifrån. Vi kan använd familj och nätverk för att stärka den yttre motivationen samtidigt som vi arbetar med våra värderingar och målbilder för att stärka den inre motivationen. Ansvaret att bibehålla motivationen, att finna och trigga den inre drivkraften ligger på individen - men att inkludera nätverk är ofta en viktig kompentent i att ta ansvar för sin egen motivation och att använda den yttre motivationen som extra draghjälp.

Vision: Vi kan locka hjärnan att ge våra inre bilder näring. Hjärnans belöningssystem aktiveras både av det som kommer utifrån och av det som kommer inifrån. Lusten till att göra något kanske inte kommer omedelbart men kan byggas upp genom våra handlingar. Hjärnan behöver stimulans och utmaningar, annars blir den som en trött hundvalp – den lägger sig och sover.

Att bibehålla motivationen är många gånger ett arbete - inte en lust fylld process som går av sig själv!! Först när våra förändringar har blivit en vana, kan förändringen stå mer för sig själv utan behöva ständig hjälp av motivation. Tex när det har blivit en vana och rutin att öva på pianot tisdagar och torsdagar, eller genomföra träningen varje fredag morgon - då först blir motivationen av underordnad betydelse. Samtidigt som motivationen troligtvis ökar av de framstegen som görs på pianot eller när  orken börjar återvända genom träningen.

Sammanfattningsvis; Det är i inledningen av en förändringsprocess det är som allra viktigast att vara sann mot sig själv, finna vårt VAD, HUR och VARFÖR, realistisk i våra mål och planering samt kommunicera både VAD, HUR och VARFÖR för stöd och support.