Inledning motivation

Att tala om motivation för en patientgrupp diagnostiserade med ME/CFS kan tyckas både provocerande och obefogat inte desto mindre väljer vi göra det. Att önskan att bli frisk/friskare och må bättre är mycket hög hos patienter med ME/CFS är självklart men med flertalet motgångar i bagaget kan det vara svårt att finna motivation till de aktiviteter och livskvalitethöjande förändringar som ryms inom det individuella aktivitetsfönstret. Kapitlet MOTIVATION innehåller en del grundläggande fakta om hur inre och yttre motivation fungerar och hur du bäst arbetar för en hållbar motivation. Kapitlet kopplas med fördel till materialet om ACT och värderad riktning och mål då detta ger en god grund för processen. Vill du kan du använda både kapitlet om motivation som materialet om ACT under arbetet med din framtidsplan.

Under ditt program finns det inte något inplanerat specifikt gruppmöte om motivation - men vill du prata vidare om motivation får du gärna göra det under dina individuella möten, de redan schemalagda eller om du föredrar att boka in ett extramöte.

Höstskog