Vad är viktigt för just dig?

Ta chansen att reflektera över vad du äter, skapa en medvetenhet om dagsformen och gör bra val i vardagen där allt är tillåtet men kanske inte alltid.

Fundera över följande frågor och skriv ner nedan:

- Finns det något i din kosthållning som du vill ändra på ? I så fall vad ? 

- Vad kan underlätta för att genomföra de förändringar som du vill göra ? 

- Finns det hinder? 

- Vad kan du göra åt dessa hinder?

- Finns det tillfällen när du reflekterar hur du mår efter du har ätit olika maträtter?

- Har du redan gjort varaktiga förändringar i din kosthållning? 

Vad aÌ_r viktigt foÌ_r just dig_.png

På vilket sätt kan du påverka din kosthållning?

Din inlämning läses av Din terapeut och ligger till grund för framtida samtal samt  i Grupp diskussioner under Uppföljningsmötet