Energikoll

Ditt näringsbehov (kaloribehov) varierar beroende på om du är kvinna eller man, hur gammal du är och hur mycket du rör på dig. När det gäller energibehov kan man räkna ut hur mycket man behöver per dag. Något som gör energibehovet svårberäknat är att energibehovet ökar ju mer man rör på sig. I ekvationen nedan är det grundläggande energibehov som räknas ut men man kan även ta hänsyn till fysisk aktivitetsnivå. Fundera på vilken fysisk aktivitetsnivå du har och beräkna ditt energibehov utifrån formlerna nedan.

uppskatta ditt energibehov.png
Skärmavbild 2022-03-31 kl. 12.14.25.png

Först måste du räkna ut ditt basala energibehov, använd miniräknare.

För Män: (13,75 x vikt I kg ) + (5 x längd i cm ) – ( 6,76 x ålder i år) + 66 =

För Kvinnor: ( 9,56 x vikt I kg) + (1,85 x längd I cm ) – (4,68 x ålder I år ) + 665 =

Uträkning basalt energibehov:

För män :  (13,75 x ……….kg) + ( 5 x …….cm) – ( 6,76 x ……år) + 66 ………..= BE

För kvinnor : ( 9,56 x………kg) + (1,85 x……cm ) – ( 4,68 x…….år + 665 =………= BE

Därefter räknar du ut ditt totala energibehov : basala energibehovet x aktivitetsfaktor.

Exempel: BE för en lätt aktiv man : ( 13,75 x 85 ) + ( 5 x 185 ) – ( 6, 76 x 73 ) + 66 = 1666 kcal.

Uppskattat totalt energibehov per dygn : 1666 x 1,375 = 2291 kcal.

Uträkning uppskattat totalt energibehov:

BE………x…………din aktivitetsfaktor =………………kcal / dygn

MITT DAGLIGA KALORIBEHOV ÄR…………..kcal / dygn