Smarta mål

Utifrån hur du önskar att det ser ut om ett år väljer du nu ut ett eller flera områden att sätta mål kring.

 

Specifikt - beskriv exakt vad det är du vill uppnå

 

Mätbart - hur vet du att du nått målet?

 

Accepterat och Attraktivt - är det något DU vill. Är det lockande nog att nå målet?

 

Realistiskt - ibland behöver man vara försiktig, ibland tänka stort. Vad skapar mest motivation för dig?

 

Tidsbestämt - sätt ett tydligt tidsmål med datum, klockslag och påminnelse om när målet ska vara uppnått.

Image by chiranjeevi a