Framtidsplan. Denna uppgift är frivillig att göra.

Framtidsplan

Under första dagen på denna intensiva rehabilitering så satte du några mål som du skulle arbeta mot under rehabiliteringsperioden. Nu är den här rehabiliteringsperioden snart slut, och du ska fortsätta jobba hemma för att nå nya mål. I framtidsplanen ska du sätta några långsiktiga mål som du ska fortsätta jobba mot. Du ska också fylla i handlingsplanen (vad, hur och när du ska göra) för att lättare kunna uppfylla målen. När du har bestämt dig för vilka mål som du vill jobba mot och börjat fundera kring vad och hur du behöver göra för att uppnå målen, så ska du också bestämma dig för när du ska få tid till det under veckan och fylla i det förnyade aktivitetsschemat.

Framtidsplanen med SMARTa mål och handlingsplan fyller du i i Kaddio