Vision, Mål och Delmål

Vi har alla våra intressen och värderingar som kan hjälpa oss en bit på vägen kring vad vi egentligen vill med våra liv. Drivkraften kommer från drömmar och visioner som bygger på en positiv känsla och en lust att sträva dit.

 

Men hur sätter man realistiska mål i livet och hur jobbar man mot dem? Vad är egentligen ett mål?

 

Kort kan man säga att ett mål är en mental föreställning/en bild om vad du önskar att uppnå inom en given tidsram. VAD ska du göra? NÄR ska du göra det? HUR ska du gå tillväga är lite riktlinjer.

Image by Yoann Boyer