Sätt rätt mål!

Vi har alla våra intressen och värderingar som kan hjälpa oss en bit på vägen på frågan om vad vi egentligen vill med våra liv. Men hur sätter man realistiska mål i livet och hur jobbar man mot dem, och vad är egentligen ett mål? Kort kan man säga att ett mål är en mental föreställning om vad du önskar att uppnå inom en given tidsram. Visst kan tanken på att sätta upp ett mål över en längre tid ibland tyckas övermäktig, men om du är väl förberedd kan du nå ditt mål både fortare och enklare. 

Tillsammans på Top