Framtidsplan fortsättning

Din framtidsplan fungerar som en handlingsplan efter avslutat program. Likt den rehab-plan du gjorde första veckan i programmet kan du ta fram mål inom olika områden i livet, ex arbete/utbildning, hälsa/livsstil, fritid, relationer mm.

 

Framtidsplanen kommer tillsammans med rehab-planen, eventuella rekommendationer och den samlade rehab-rapporten kommer skickas till din remitterande läkare efter avslutat program. 

Image by Aaron Burden