Mineraler - Viktiga grundämnen för kroppens alla funktioner

Vår kropp består av drygt 20 grundämnen. Mineraler är ett tiotal ämnen som vi behöver i mindre omfattning för att kroppen ska fungera optimalt och finns i många hormoner eller enzymsystem. Vi får i oss mineraler genom  kosten och en varierad kost är en god grund.

Brist på mineraler kan ge upphov till olika sjukdomssymptom, men för stora mängder kan också vara skadligt. Med en varierad kost är det ofta svårt att komma upp i för höga intag, men det kan ske vid intag av kosttillskott. 

vegetabiliska korg