Hur ska man tänka kring kost?

Välkommen till kostavsnittet! Gruppdiskussionen, det så kallade uppföljningsmötet utgår vi främst från de frågor, funderingar och reflexioner som du bidrar med här i plattformen. Delar av kurshäftet har inkluderas i de olika avsnitten.

Lycka till, Teamet Masano