Reflexionsövning

Välj en fundering, fler om du orkar och vill, och dela med dina kurskamrater. Vi kommer också använda dessa reflexioner som underlag i gruppmötet om ACT. Fundera i allmänt hållna ordalag, eftersom vi delar det med varandra! 

 

1/ Vad väcker ordet Acceptans för spontana tankar och känslor?

2/ Har Acceptans nått inflytande i min vardag?

3/ Tror jag att det är möjligt och bra att distansera sig till tankar och känslor, eller passar det mig dåligt?

4/ Mindfullness - vara i nuet? Vad betyder det för mig?

skidåkare
Kopiera och klistra in eller skriv in dit svar här.

Kommentarer