Reflexions uppgifter. Denna uppgift är frivillig att göra.

terapi

Instruktioner - Fundera på och svara på minst en av följande frågeställningar:

Hur använder jag ordet stress?

Vet jag vad som utlöser en känsla av otillräcklighet utifrån den jag är och mina erfarenheter?

Tar jag hänsyn till min livssituation i mina krav på mig själv och förväntningar?