Reflexions uppgifter. Denna uppgift är frivillig att göra.

Instruktioner - Reflektera gärna över dessa frågor inför vårt gruppmöte.

Vilka är vanliga symtom och varningssignaler på stress?

Vilka stressbeteenden finns?

Finns det något rutin och återhämtning man ska vara extra rädd om nästa gång man hamnar i en stressfylld situation/period?

Saknad del