Inledning Stress

STRESS - inte att ha bråttom

Detta avsnitt består av två stycken presentationer på drygt 15  minuter var. Efter presentationerna följer 3 stycken  reflexionsuppgifter där du väljer 1-3 av dessa att sända in som underlag för uppföljande gruppmöte. Dina svar går enbart till kursansvarig på kursen och när kursansvarige eventuellt använder dina reflexioner under gruppträffen kommer det vara utan den går att spåra till dig!

Våra kunskaper om - och våra associationer till begreppet Stress ser väldigt olika ut och inte sällan väcker ordet mindre behagliga känslor, minnen och tankar.  

Calm Lake

Samtidigt är det viktigt att vi minns att vår förmåga att "ge allt" i en pressad situation, genom årtusenden har varit en förutsättning för vår överlevnad och det vare sig är möjligt eller önskvärt att vi helt undviker stress. Däremot behöver vi hantera vår upplevelse av stress och ha perioder av återhämtning. Inledningsvis kommer jag tala lite om just begreppet stress och hur användandet av ordet faktiskt kan påverka oss, och inte minst försvåra för oss att arbeta med det om vi använder det lite slentrianmässigt. Vidare om vad som kan påverka hur vi hanterar stress utifrån livssituation, personlighet och erfarenhet. Hur våra tankar och där tillkopplade känslor kan dra i gång våra system och faktiskt kan detta "inbillade hotet" vara svårare och nästan mer belastande att hantera än en situation i verkliga livet. Jag kommer också presentera en enkel stresskedja. Den andra presentationen inleds med Symtom och Stressbeteenden som är en mycket viktigt signal till oss att det råder obalans. Vi tittar lite på Inre och Yttre Stress, där de inre är mina krav och förväntningar på mig själv främst. Det är sällan exakta avgränsningar mellan dessa då de yttre faktorerna, också kan vara en del eller bli en del av de inre stressorerna. Hur kan en funktionsanalys eller en enkel stresskedja utifrån våra individuella stressorer se ut? Avslutningsvis vad kan vi göra för att hantera vår upplevelse av otillräcklighet på ett bättre sätt?

Jag ser fram emot att möta er på uppföljande gruppträff! Du har alltid möjlighet att komma i kontakt med mig via Kommunikationscentralen.