Aktivitetsschema. Denna uppgift är frivillig att göra

Aktivitetsschema

För att få en tydlig överblick över hur du fördelar dina olika aktiviteter över dagen är det bra att skriva ner aktiviteterna i ett aktivitetsschema. Fyll i schemat och utgå från hur en vanlig vecka ser ut, utan att ändra något. Med hjälp av ditt ifyllda schema kan vi sen titta på vilka situationer som är mer problematiska för dig för att sedan se över vilka förändringar som går att genomföra så att du kan få en bättre balans i din vardag.

  • Fyll i schemat under en vecka.

  • Ta hjälp av bokstäverna nedan för att fylla i schemat. Det finns även tomma rutor, där kan du själv fylla i aktiviteter som du gör i din vardag som inte finns med i tabellen.

  • Markera alla dygnets timmar, även de timmar som du sover. Sömn och vila är viktigt och ska därför också vara med på schemat.

  • När du har fyllt i schemat så vill jag att du tittar på det en stund och funderar över din aktivitetsnivå. Jag vill sedan att du väljer ut tre aktiviteter som tar energi och tre aktiviteter som ger energi.

Aktivitetsschemat och aktiviteter som tar och aktiviteter som ger energi fyller du i i Kaddio.