Teori - Kunskapsbanken med Uppföljning genom Gruppträffar 

Kunskapsbanken för ME/CFS är uppbyggt med ett antal kapitel som också följer de gruppträffarna som finns i ditt schema. Du läser självständigt genom det kapitel som ligger till grund för gruppträffen, hur, när och som det passar dig. Kunskapsbanken innehåller en mix av presentationer, text och ljudfiler som belyser teoretiska områden som är relevanta för dig som är drabbad av ME/CFS.

I ditt schema kan du se vad som är temat för gruppträffen och även vilken profession/behandlare som håller i det. Gruppträffarna är uppbyggda som fråge/diskussionmöten på ca 30 minuter där vi tillsammans utformar mötet.  

Minst 24 timmar innan gruppträffen kommer den ansvarige behandlaren från Masano att lägga upp en gruppchatt i kommunikationscentralen där hen inbjuder till mötet. I denna chatt får du gärna bidra med frågor och funderingar inför gruppträffen. Det är också välkommet att ställa dessa direkt under mötet.

I en del kapitel finns det uppgifter att besvara direkt i kunskapsplattformen - det handlar då om generella frågor. Vid något tillfälle kommer du besvara uppgifter via kommunikationscentralen (journalsystemet) - för att säkerställa sekretessen. Vi har i ME/CFS programmet ett minimum av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Det finns frivilliga uppgifter, extramaterial och även något nytt tema under kapitlet Extramaterial. Till extramaterialet är det inte schemalagt specifika gruppträffar med teman, men vi tror och hoppas att det finns utrymme både i individuella möten, i samband med gruppträningar med fysioterapeuten eller i de tema-lösa gruppträffarna under senare delen av programmet -  att fundera vidare tillsammans med oss och varandra. 

Inför starten av ditt program rekommenderar vi att du läser detta inledande  "Välkommen till Rehab" kapitlet . Du kommer sen dels ha en inledande gruppträff ca en vecka innan programstart samt en gruppträff under din första dag för att räta ut eventuellt kvarstående frågetecken!

Vi har full respekt att det inledningsvis kan vara mycket information, var noggrann med att ta det i din egen takt och minns att alla frågor är välkomna!