Tankar och funderingar inför gruppmöte

Under din första dag på programmet genomförs ett digitalt gruppmöte under rubriken  "Välkommen på Rehab".  Vi har redan möts vid ett tillfälle ca en vecka före Programstart vid et inledande mötet, men återigen får vi en möjlighet att presentera oss för varandra. Max antal deltagare i en grupp är 8 personer och ni kommer följas åt under programtiden. 

Vid detta mötet är vi främst nyfikna på att höra om era förväntningar på denna period! Självklart är även andra frågor och funderingar välkomna och som i alla möten håller vi oss inom ramen på 30 minuter.

Du får gärna delge oss och dina kurskamrater såväl dina förväntningar som de frågor du har redan här i detta dokumentet. Ni har möjlighet att kommentera varandras inlägg och det är  ett öppet dokument för att alla ska kunna ta del. Har du frågor och förväntningar av mer personlig/privat karaktär, får du heller delge dessa i dina individuella kontakter eller den säkra gruppchatt vi öppnar inför varje möte.

Välkommen att dela med dig av de funderingar  och förväntningar som du har  inför Rehabiliteringsperiodens första grupp träff och inför kommande 8 veckor! 

Kopiera och klistra in eller skriv in dit svar här.

Kommentarer