Skriva framtidsplanen

Under första dagen på detta program satte du eller eller flera mål i din rehab-plan som du skulle arbeta mot. Nu är den här rehabiliteringsperioden snart slut och du ska fortsätta jobba hemma för att nå nya mål. I framtidsplanen ska du sätta några långsiktiga mål som du ska fortsätta jobba mot men i små delmål. 

När du har bestämt dig för vilka mål som du vill jobba mot och börjat fundera kring vad och hur du behöver göra för att uppnå målen, så ska du också bestämma dig för när du ska få tid till det under veckan och fylla i det förnyade aktivitetsschemat.

Framtidsplanen med SMART:a mål finns som formulär i Kaddio och skickas till dig under kursvecka 7.

Wild Path