Framtidsplan

Framtidsplanen har ett alldeles eget kapitel och egen föreläsning i denna kursplattform. Vi kommer nu inledningsvis bara beröra vad framtidsplanen på Masano står för.  

Liksom rehabiliteringsplanen är styrdokument över din programtid/rehabiliteringsperiod, fungerar din framtidsplan som stöd och grund för ditt fortsatta arbete efter avslutat program. Rehabplanen, framtidsplanen samt eventuella rekommendationer och rehabrapporten kommer gå tillbaka till din remitterande läkare efter avslutat program. 

Wild Path

Liksom i din rehabiliteringsplan kan du ta fram mål inom olika områden i livet, sysselsättning/arbete, personlig hälsa, fritid och livsstil/relationer.

Områden och aktiviteter inom vilka du vill arbeta med strategier, prioritera och söka stöd professionellt och privat för att bibehålla funktionsförmåga och livskvaliteten.