Planering för programperioden samt rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen är obligatoriskt i all vårdkontakt. Innehållet styrs av dig och teamets uppdrag är att stötta dig i just ditt aktivitetsfönster. Här kan du se en mall av den rehabiliteringsplan som du och ditt team ska göra under ert inskrivningsmöte - samtliga fält kommer ni troligtvis inte att arbeta med, utan dina primära behovsområden styr planeringen. Rehabiliteringsplanen kommer finnas tillgänglig för dig i chatten direkt efter team-inskrivningen, och den är det centrala styrdokument för ditt program. Det är ett levande dokument och kan justeras under din programperiod.

Din kontaktperson/rehabsamordnare kommer bero på din primära besvärsbild och din målsättning. Det är främst din kontaktperson som löpande kommer stämma av rehabplanen och veckans aktiviteter med dig. 

RE! (1).png
b7c19d71229d405eb13846c099e0741a-0002.jpg
RE3 (1).png