Vad innebär teaminskrivning?

Utifrån det inledande arbetet som du genomfört tillsammans med arbetsterapeut, tillsammans med din remiss och den anamnesen och övrig dokumentation som du försett oss med kommer det genomföras ett inskrivningsmöte med dig och teamet. Teamet består av Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast och Kurator. Fokus är dina primära besvär och inom det/dem områdena du har mest behov att se över och finna nya strategier. Vår uppgift som team är sedan att samordna våra insatser så de överensstämmer med dina behov och verka för en sömlös programtid.

Vi kommer under mötet att sammanställa rehabiliteringsplanen som du godkänner och får utsänt i chatten. Du kommer också att tilldelas en kontaktperson med vilken du kommer ha tätats kontakt med under perioden och tillsammans ansvarar ni för att rehabiliteringsplanen hålls levande och att innehållet anpassas efter dig.

Vid utskrivning genomförs ett nytt team-samtal där vi åter går igenom rehabiliteringsplanen, och vad som hänt under programperioden. Framtidsplaneringen och fortsatta rekommendationer till dig och din vårdgivare är också viktiga delar i utskrivningsmötet.