Inledande möte med arbetsterapeut

Vi inleder detta programmet genom att du och din arbetsterapeut kommer arbeta med målen i enlighet med COPM och förankrat i ICF . 

COPM är ett vedertaget instrument och en metod för individualiserad bedömning av ens egen uppfattning av problem hen stöter på vid utförandet av en aktivitet. COPM används för att identifiera och prioritera problem, sätta mål och upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter. Återigen vill vi betona vikten av realistiska mål som ligger inom ramen för aktivitetsfönstret och som ligger i linje med dina värderingar och din vardagssituation. På nästa sida finner du ett exempel på det justerade COPM dokumentet. Tanken är inte att du  skall arbeta med dokumentet , utan att du ska få en möjlighet att förstå innehållet i det  inledande mötet i programmet.

Utifrån rubrikerna i COPM arbetar ni tillsammans fram prioriterade områden och möjliga delmål.