Introduktion

Rehabilitering - Vad är det?

Att komma tillbaka efter långvarig sjukdom eller funktionshinder kan vara en utmaning, och ofta kan stöd i processen vara avgörande för hur man mår långsiktigt. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet har du nytta av rehabilitering.

I början kan det vara svårt att hänga med i terminologin, veta var man ska söka information och ta tag i sin rehabilitering. För att hjälpa dig på väg har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får i början av processen som förhoppningsvis kan hjälpa dig att orientera dig och förbereda dig inför ditt inledande teammöte.

1-2.jpg