Team i fokus

Vi på Masano har valt att bygga starka team kring dig som patient. Vi har mångårig praktisk erfarenhet och fortbildar oss regelbundet för att upprätthålla djup och bred kompetens. Hos oss träffar du erfarna teamspecialister som följer dig genom din rehabiliterings- och hälsoresa. Beroende på dina behov sätter vi ihop ett skräddarsytt team som följer dig. Vi strävar efter att se hela dig och vilka just dina behov är. Vi jobbar enligt interdisciplinär multimodal rehabiliteringsmodell, vilket innebär att du är den viktigaste i teamet. Det är du som vet vad du vill uppnå och vad du vill att vi aktivt arbetar med för att det ska bli bättre. Detta avsnitt handlar lite om vilka metoder vi utgår från, vilken funktion de olika teammedlemmar har i teamet och hur vi arbetar ihop.