Träningslära

Vad påverkar din förmåga att träna och hur ska du träna utifrån din reumatiska sjukdom? Det ska vi utifrån de senaste rönen gå igenom i här.

3-1.jpg