DEL 4: Träningsråd för reumatiska sjukdomar - Kondition

Hur ska man då träna kondition och  vad är viktigt att tänka på?

Man har sett bra effekt hos reumatiker av att träna HIIT-träning men inget man ska göra fler än 2 gånger/vecka. Om man är otränad 1 gång i veckan initialt. 

  • Pulshöjande träning minst 30 min/7ggr/v: måttlig intensitet 

  • Bättre att göra flera kortare pass än ett långt

  • Upp till maxpulsintervall 3ggr/dag

  • 5 dagar måttlig till hård träning 60 min/dag

  • Balansträning 2-3 ggr/v

  • Andningsträning (AS)

OBS!! FORSKNING VISAR PÅ ÖKAD RISK FÖR HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMMAR OM MAN INTE TRÄNAR KONDITON.

Ansträngingningsnivåer: 

  • Lätt 50-70% av maxpuls 

  • Medel 70-85% av maxpuls 

  • Hård 85- 100% av maxpuls

Använd gärna Borgskalan

running-3120507_1920.jpeg
Borgs ansträngning..jfif