Egna aktiviteter - Förbered

Hjälpfrågor att fundera på för att kunna välja sin egen aktivitet:

Viktig! Varför just dessa aktiviteter? Reflektera över varför du vill välja dessa.

Aktiviteten skall kunna påbörjas under rehabiliteringsperioden och etableras senast under uppföljningen.

Vi på Masano vill kunna coacha och bistå dig i din aktivitet! 

woman-918704_1920.jpeg

Aktiviteten skall finna sin självklara plats i din vardag så småningom. Den skall vara genomförbar till tid, sammanhang, praktiskt och ekonomiskt.

Aktiviteten skall underlätta vardagen och/eller bidra direkt eller indirekt till ökad livskvalitet. Sammanfattningsvis kan det var en god hjälp att använda SMART: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet.

Specifikt: Tex jag ska börja jogga och öka min sysselsättningsgrad med 10%.

Mätbart: Tex jag ska kunna jogga 500 meter om 1 månad och sen + 500 meter per månad. Jag börjar med att prata med min chef om hur jag bäst lägger upp ökningen, om jag tex skulle kunna få träna på lunchen. Börjar med att boka 2 möten med hen!

Accepterat: tex joggning är enkelt, billigt och tar inte så mycket tid = Kommer passa jättebra och accepteras av alla runt mig. Dessutom kommer min familj kommer tycka att 10%  ökning av arbetstid är klokt!

Realistiskt: Tex jag tycker det är en långsam stigning och ett realistiskt mål för mig, både joggningen och att komma tillbaka till jobbet på ytterligare 10%. Jag kommer ha mycket coachning från Masano på vägen.

Tidsbunden: Tex om 6 månader så joggar jag 3 km. Mitt mål är att innan uppföljningen är klar, ska jag ha gått upp i tid OCH hunnit utvärdera hur det känns.

Aktiviteterna ska vara värdefulla för dig och gå att knyta motivationsfaktorer till.

Aktiviteten skall vara socialt accepterad och innebära att nära och kära kommer uppmuntra och hjälpa dig att genomföra den.

Kopiera och klistra in eller skriv in dit svar här.