Vad är rehabilitering för dig?

Ordet rehabilitering kommer av latinets "rehabilitatio" som betyder att återskapa. Syftet med rehabilitering är att kunna återgå till tidigare funktion om möjligt, eller att skapa bästa möjliga välbefinnande,  med ett så aktivt liv som möjligt.

vad aÌ_r rehab foÌ_r dig_.png

Rehabilitering är insatser som syftar till att förebygga och minska fysiska, mentala, sociala och existentiella följder av en diagnos och ska hjälpa drabbade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och livskvalitet.

Vad betyder rehabilitering för dig? Vad tycker du är viktigt att åstadkomma med din rehabilitering? Reflektera nedan.

Kopiera och klistra in eller skriv in dit svar här.