PHOTO-2020-08-26-10-04-33 (2).jpg

För patienter

Generell information  

Masano Health är ett registrerat vårdbolag som uppfyller de regler och förskrifter som följer med det. Vi arbetar med externa leverantörer av den patientnära tekniken, vilka båda (Kaddio  och Exorlive) uppfyller Socialstyrelsens krav på stark auktoriserings (Bank ID), är CE märkta och Registrerade medicinska produkter. Kunskapsbanken är byggd i Canvas som används av Universitet över hela världen. Vår hemsida och upplägget med att integrera externa lösningar uppfyller regulatoriska krav i såväl handhavandet som i utformningen.   

Vi innehar självklart patientförsäkring och alla våra medarbetare, inkluderande externa experter och forskare, har adekvat utbildning. 

Rehabiliteringsteamet  

På Masano Health arbetar vi utifrån ett interdisciplinärt teamarbete. För ditt bästa och med dig som den viktigaste teammedlemmen.  Syftet med att arbeta i team är att tillvarata de olika kompentenserna och tillsammans – med ett holistiskt synsätt - bidra till att samordna mot dina primära behov och mål. I teamarbetet och rehabiliteringsplanen använder vi ICF, en Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Klassifikationen ICF gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. Syftet är att väga in både hinder och resurser och ha ett helhetsperspektiv utifrån dig och din situation. 

Våra viktigaste byggstenar

1. Interaktion – basen i programmen är den nära kopplingen mellan behandlade team och patient. Interaktion sker på              flera sätt och kan ske på daglig basis;   

 

    a. Individuell chatt med dina behandlare inkluderande möjligheten att sända bilder, filmer och bilagor.  

    b. Individuella videosamtal med enskild behandlare och med team.

 

    c. ”Gruppchatt ” med behandlare.  

    d. Gruppsamtal och träningar över video med behandlare.   

    e. Patientskattningar efter utförda träningar/övningar  

Att kunna följa patientens mående i realtid är ett unikt verktyg. Det ger en trygghet för både patient och behandlare att kunna säkerställa patientens delaktighet och tillgodogörande av kursen. Dessa skattningar används även i veckouppföljningar mellan samordnare och patient. 

 

2. Kunskapsbanken innehållande teori utformat som en patientskola med grund i livsstilsfaktorer och kunskap om din              diagnos. I kursplattformen ger dig såväl uppgifter att reflektera över som frågeställningar att svara på som ligger till              grund för din rehab.   

 

3. Livesända träningar under temat ”Rörelseglädje” samt förinspelade träningsprogram med olika inriktning och nivå på          programmen.   

 

4. Individuella träningsprogram av fysioterapeut samt arbetsterapeut. Övningar och uppgifter kan även ges av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut. 

 

5. Ett sömlöst teamarbete mellan behandlare med tydliga styrdokument och en genomarbetad arbetsmetodik med dig i      centrum. Temakonferenser sker veckovis utöver den inledande vårdkonferensen. Din samordnare ansvarar tillsammans        med dig för ditt rehabiliteringsprogram och veckouppföljningar/utvärderingar. 

 

 Vill du ha rehabilitering genom oss? Har du frågor och funderingar? 

Kontakta oss gärna! Vi ser fram emot att höra från dig! 

 

Är du patient hos oss? 

Logga in på Patient portalen här på hemsidan så får du direkt tillgång till mer information om din rehab resa! 

  • Facebook
  • LinkedIn

Kontakta oss

Har du rehabiliteringsbehov? Kontakta oss och få prata med en i vårt rehabteam.

Thanks for submitting!