Rehabiliterande friskvård för företag

“Rehabiliterande Friskvård” är   ett led i målet med attraktiva, friska och hållbara arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Att erbjuda “Rehabiliterande Friskvård “  för nyckelmedarbetare med reumatisk eller neurologisk diagnos, efter en längre sjukfrånvaro kanske pga utbrändhet, efter operation eller för att bidra till en livsstilsförändring, blir ett komplement till övrig friskvård och ett alternativ till långa väntetider och sökande efter platsbunden rehabilitering. 

Rehabiliterande Friskvård är avdragsgill, och utan förmånsbeskattning. Delar av programmet (2 – 4 timmar/veckan) kan genomföras på “Förbyggande sjukskrivning”, och självklart kan ni välja på att dela på kostanden med er medarbetare